In 1982 zijn een aantal fanatieke “pioniers” begonnen met het volleyballen in Zeewolde. Gezien het feit dat er nog geen sporthal aanwezig was binnen het dorp werd er gevolleybald in de botenloods. In de winter als de botenloods gevuld was met boten werd er uitgeweken naar de schuur van de familie Velzing. Daar kon met behulp van een warmtekanon op één veld getraind worden. In 1984 werd de eerste sporthal (Flevozaal) gebouwd en zo verhuisde de vereniging naar een accommodatie waar echt gedoken kon gaan worden. In 1989 paste alle verenigingen van Zeewolde niet meer in de Flevozaal en zo verhuisde de volleybalvereniging naar de nieuwe locatie Het Baken. Daar wordt tot op heden op maandag, woensdag en vrijdagavond en zaterdagmiddag gevolleybald. Naast Het Baken wordt sinds 1996 ook in sporthal Zeewolderhoek getraind.

Vanaf 19 augustus 1982 maakte Volleybal Vereniging Zeewolde deel uit van de Algemene Sport Vereniging Zeewolde ’82. Op 27 juni 1990 is Volleybal Vereniging Zeewolde als zelfstandige vereniging verder gegaan. De officiële oprichtingsdatum blijft echter de al eerder genoemde datum 19 augustus 1982.
De missie van de Volleybal Vereniging Zeewolde, luidt: kwaliteit en gezelligheid zijn onze service

  • Kwaliteit: De vereniging staat voor samenwerking en overleg, gericht op een effectieve beleidsvoering, waarbij iedereen betrokken wordt om de gestelde doelen te bereiken.
  • Gezelligheid: Het organiseren van evenementen mede op het gebied van de volleybalsport en het spelen van wedstrijden op een vaste locatie en tijd, draagt bij tot een sfeer die kan leiden tot een genoeglijk samenzijn binnen de vereniging.
  • Service: Bij Volleybal Vereniging Zeewolde kun je op verschillende niveaus serveren (lees volleyballen) met zowel competitie als recreatieve intenties zonder winst oogmerk.

Visie

Volleybal Vereniging Zeewolde is er primair voor het zaalvolleybal en richt zich hierbij op jeugd-, senioren competitiespelers en recreanten. De vereniging biedt een gezond evenwicht tussen gezelligheid/sociale aspecten, ontwikkeling en prestatie.

Wij bieden onze leden het volgende:

  • Jeugd: Een duidelijk vastgelegd ontwikkeltraject van mini´s tot en met A-jeugd op minimaal 2 niveau´s, waarbij de doorstroom naar de volgende leeftijdscategorie zo soepel mogelijk verloopt.
  • Senioren: Zowel bij de dames als bij de heren minimaal twee teams waarbij de nadruk ligt op ontwikkeling van zowel spelers als het team als geheel, waarbij het eerste team als doel heeft om te komen tot een maximale prestatie. Voor de overige senioren teams  geldt dat zij zelf de balans bepalen tussen gezelligheid/sociale aspecten, ontwikkeling en prestatie.
  • Recreanten: De mogelijkheid om deel te nemen aan de NEVOBO recreanten- en een onderlinge competitie. Volleyballen op hun niveau met de nadruk op ontwikkeling als groep, waarbij gezelligheid en prestatie hand in hand gaan.

Verder streven we naar een open cultuur waarbij veel interactie plaatsvindt tussen de vereniging en haar leden en tussen de leden onderling zodat een maximaal verenigingsgevoel ontstaat (men is lid van de vereniging en niet van een team). Voor de interactie wordt onze site als belangrijk communicatiemiddel gezien. Een goede relatie met onze sponsoren vinden wij belangrijk. Richting sponsoren bieden wij een overzicht met sponsormogelijkheden, daarbij wordt duidelijk aangegeven welke wederzijdse verplichtingen aangegaan worden.

Bekijk hier de privacy verklaring.

Reglement

De vereniging heeft statuten en een huishoudelijk reglement. Daarnaast worden momenteel nog enkele aanvullende clubregels opgesteld, te denken valt aan:

  • Seniorenteams die gesponsored worden dienen iedere week een stukje aan te leveren aan de PRcie voor in de krant en op website
  • Jeugd A teams gaan fluiten en de B jeugd gaat tellen op het minitoernooi in Zeewolde
  • Ieder team heeft zaaldienst, max 2 keer per jaar op zaterdag en een aantal keer op vrijdagavond. Het gehele team wordt verwacht voor het opbouwen en velden en het begeleiden van de avond/dag
  • Ieder competitieteam gaat 1 scheidsrechter leveren. Zo komen de wedstrijden op vrijdagavond niet in gevaar, gebeurd dit niet dan kan het voorkomen dat bij tekort aan scheidsrechters een wedstrijd niet door kan gaan

Beleid

Door een aantal leden van onze vereniging is er samen met de Nevobo gewerkt aan een beleidsplan voor onze jeugd.  

Zo is er ook voor de recreanten beleid opgesteld.

Verder zijn er gedragsregels opgesteld.

Bestuur

De vereniging wordt geleid door het bestuur. Het bestuur bestaat uit het dagelijk en algemeen bestuur. De bestuursleden doen dit op vrijwillige basis. Tijdens de Algemene ledenvergadering worden de vertegenwoordigers door de leden gekozen voor een periode van 3 jaar. Het dagelijks bestuur stuurt naast de commissies het wedstrijdsecretariaat, materiaalbeheer, de ledenadministratie, vrijwilligerscoordinator en scheidsrechterscoordinator aan. Bij de algemene bestuursvergaderingen schuiven de algemeen bestuursleden (de voorzitters van de commissies) aan.

Er is een nieuw bestuur gekozen tijdens de ALV.

Voorzittervoorzitter@volleyzeewolde.nlWijnands, Herman
Secretarissecretaris@volleyzeewolde.nlRennen, Simone
Penningmeesterpenningmeester@volleyzeewolde.nlde Haan, Joop
Algemeen bestuurslid Veenstra, Jan
Algemeen bestuurslidden Hoed, Ellis
Algemeen bestuurslidJuffermans, Kimberley
Algemeen bestuurslidSchans, Jasper