U bent hier: Home › GelinktePaginas › Declaraties

Declaraties

Declaraties worden door de penningmeester uitsluitend betaald als aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • Elke declaratie moet schriftelijk worden verantwoord op een door het bestuur vastgesteld declaratieformulier.
  • Dit formulier moet door de indiener zo volledig mogelijk worden ingevuld en ondertekend worden. (Een getypte naamsvermelding alleen volstaat dus niet.)
  • Bij het formulier moeten zoveel mogelijk betaalbewijzen worden bijgevoegd. (Is de declaratie voor een vergoeding voor persoonlijk geleverde diensten (zoals trainingen) dan geldt deze bepaling niet.)
  • Voor uitbetaling van geleverde diensten wordt een overeenkomst verlangd tussen bestuur en desbetreffende persoon waarin nauwkeurig is beschreven wat de te leveren dienst is en welke vergoeding hier tegenover staat. Deze overeenkomst moet voorafgaand aan de te leveren prestatie worden opgesteld. Dus niet achteraf!
  • Voor uitbetaling is het noodzakelijk dat het formulier voor akkoord wordt getekend door een bestuurslid van de volleybalvereniging. Of door een hiervoor door het bestuur gemandateerd persoon. (Ook hier volstaat dus een naamsvermelding alleen niet.)
  • Per maand wordt aan vergoedingen voor geleverde diensten per persoon niet meer dan € 170,= en per kalenderjaar niet meer dan €1.700,= betaald.
  • Uitsluitend kosten die gemaakt worden voor (een activiteit van) de vereniging komen voor vergoeding in aanmerking. Stem dit vooraf af met het betreffende bestuurslid. Dus niet achteraf!

Stuur het formulier naar de betreffende bestuursvertegenwoordiger:
TC: Jan Veenstra: declaratiestc@volleyzeewolde.nl


Vragen mag je stellen aan het betreffende bestuurslid of de penningmeester.
penningmeester@volleyzeewolde.nl

 Download dit formulier in Excel of als PDF, laat het ondertekenen door de voorzitter van de commissie en dien de declaratie met bonnetjes (ter onderbouwing) in bij declaratie@volleyzeewolde.nl.

 


Ogenblik a.u.b. ...