U bent hier: Home › GelinktePaginas › Recreanten beleid

Recreanten beleid 2010-2013

ALGEMEEN  BELEID

 • Eenieder vanaf 17 jaar, die als recreatief lid wil trainen en/of spelen  wordt deze mogelijkheid geboden op zijn/haar niveau.
  Dit impliceert dat  nieuwe leden in ieder geval mee kunnen trainen bij een van de groepen.
 • Alle aanvoerders van de diverse teams en eventueel ook de trainers hebben zitting in de recreantencommissie.
 • Deze commissie kent een door de algemene ledenvergadering gekozen voorzitter.
  De vulling van leden vindt in overleg met de teams plaats.
 • De commissieleden communiceren met de leden via de tot hun ter beschikking  staande middelen.
  De communicatiemiddelen zijn oa:
  Schriftelijk via:  clubsite, Aktueel, brief en het Internet.
  Mondeling via: Algemene  ledenvergadering, trainers, telefoon, etc
 • De recreanten worden betrokken bij de uitwerking van het recreantenbeleid  via open overleg door de bovengenoemde communicatiemiddelen.
 • De integratie van de recreanten binnen de vereniging zal worden gestimuleerd.

ORGANISATORISCH BELEID

 • De recreantencommissie streeft naar een evenredige vertegenwoordiging van  mannen en vrouwen.
 • De recreantencommissie komt een drietal keer per seizoen bijeen.
  Tijdens  deze bijeenkomsten evalueren we het functioneren van de afdeling recreatief  volleybal.
 • De commissieleden hebben zo min mogelijk dubbelfuncties.
 • Alle recreanten kunnen een functie voor de vereniging uitvoeren, bv als  scheidsrechter.
 • De recreanten zijn opgedeeld in een tweetal trainingsgroepen.
  • Groep 1
   Er is een veld dat  gedurende 90 minuten beschikbaar is voor recreanten die alleen maar willen  spelen. Deelname is vrij voor alle recreanten.
   Er is een trainer bij deze groep aanwezig,
   Deze groep wordt begeleidt door een trainer.
   Een groep of groepen die in dezelfde samenstelling trainen.
  •  Ze nemen een keer per maand  deel aan een onderlinge competitie.
  • Groep 2
   Een groep of  groepen die in dezelfde samenstelling trainen.
   Ze nemen een keer per maand  deel aan de Nevobo Recreanten Competitie.
   Ze nemen een keer per maand deel  aan een onderlinge competitie.
   Voor deze groep is een trainer  beschikbaar.

De recreantencommissie bepaalt periodiek of  spelers door kunnen schuiven van groep 2 naar groep 3. Tevens is ze adviserend  bij de plaatsing van deze spelers in een team.

TECHNISCH BELEID

 • Alle teams hebben een aanvoerder. (m/v)
 • Teams die tevens competitie spelen hebben minimaal  8 en maximaal 12 competitie spelende leden.
 • Een trainingsgroep bestaat uit maximaal 14 leden.
 • Nieuwe leden kunnen op hun niveau meetrainen.
 • De aanvoerder van ieder team heeft een beperkte mate van vrijheid vwb de  invulling van het team.
 • Deze teams nemen gemiddeld een maal per maand deel aan de NEVOBO  recreantencompetitie.
 • Alle recreanten spelen iedere eerste woensdag van de maand een onderlinge  competitieavond in plaats van training.

PUBLICITAIR BELEID

 • Website, digitale nieuwsbrief.
 • Pagina’s specifiek voor de recreanten op de Website van de  volleybalvereniging.
 • Informatieverstrekking via plaatselijke media.

Ogenblik a.u.b. ...