U bent hier: Home › GelinktePaginas › Crewleden

Crewleden

De activiteiten commissie heeft in overleg met het bestuur een nieuwe aanpak van het organiseren van activiteiten opgezet. Voor iedere activiteit zoekt de activiteitencommissie een “vast groep” mensen die 1 bepaalde activiteit jaarlijks organiseert.

Een dergelijk groep noemen we CREW. Het scholentoernooi en ook het jeugdkamp van afgelopen jaar zijn hiervan goede voorbeelden.

Je kan je hiermee inzetten voor 1 bepaalde activiteit, zit je niet vast aan een commissie, en help je de vereniging. Per CREW is 1 persoon de linking pin naar een activiteitencommissielid (AC Lid). De CREW organiseert een activiteit, maakt actielijsten of draaiboeken, overlegt (bv over materiaal gebruik) met het AC lid, krijgt budget toegewezen en maakt kort verslag over activiteit en budgetuitnutting. Indien een CREW lid stopt, zoekt de CREW zelf in samenwerking met de vrijwilligerscoordinator en AC lid naar een nieuw lid. Natuurlijk zal een CREW ook voor de uitvoering van de activiteit nog extra vrijwilligers nodig hebben, zij zullen naar die mensen op zoek gaan in samenwerking met de vrijwilligerscoordinator.

1 keer per jaar zal de activiteitencommissie samen met de linking pins bijeenkomen om het afgelopen seizoen te evalueren en het nieuwe seizoen voor te bereiden en de jaarkalender op te stellen. Dan zal ook deze aanpak worden geëvalueerd. De AC leden nemen zelf ook deel in de CREW’s en zijn aanspreekpunt van specifieke CREWs. We hebben 1 AC lid met focus op jeugdactiviteiten, 1 met focus op recreanten en 1 met focues op seniorenteams.

Ideeën voor nieuwe activiteiten kunnen bij de AC leden worden ingediend. Wil je CREW lid worden, meld dit dan aan de activiteiten commissie?

Crewleden

Functie Naam Email
CrewlidEinde Ronald van der Lind
CrewlidKamp Astrid Appelhof
Marjanne van Beek
Wilma Koekoek
Roelinda Oorbeek
CrewlidNieuw Franca van Breukelen
Monique Koelewijn
CrewlidSVT Mieke van der Linden
Edmar Rijers
Bart Schans
CrewlidScholen Marjanne van Beek
Anita Souverijn
CrewlidStart Franca van Breukelen
Anita Souverijn
CrewSintEnPiet Wilma Koekoek
Roelinda Oorbeek
CrewlidGCA Edmar Rijers
CrewlidMiniMaxi Wilma Koekoek
Roelinda Oorbeek
Crewlid-cmvfeest Wilma Koekoek  
Roelinda Oorbeek


Ogenblik a.u.b. ...