U bent hier: Home › GelinktePaginas › Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier

Lijkt Volleybal je een leuke sport en wil je eens meetrainen? Van harte welkom! Je mag altijd een aantal keren meetrainen om te kijken of het je bevalt. Binnen de vereniging wordt van jong tot oud gespeeld op verschillende niveaus. Hieronder staan de verschillende groepen waarin wordt gespeeld en wie de contactpersoon is. Neem gerust contact op om te kijken naar de mogelijkheden:

 GroepsemailAchternaam en voornaamTelefoon
Coordinator CMVKoekoek, Wilma 
Coordinator DamesRozemuller, Fenneke 
Tjassens, Geja 
Coordinator HerenVeenstra, Jan 
Coordinator JeugdReezigt, Ellie 
Coordinator RecreantenOorbeek, Gerrit 
 

Voor aanmelding bij de recreanten, kan je je aanmelden via . Om werkelijk lid te worden kan je dit formulier downloaden en opsturen naar de ledenadministratie.

 

Opzeggen?

We kunnen het ons niet voorstellen, maar wil je jezelf toch afmelden als lid van de vereniging, dan kan dit uitsluitend schriftelijk of via een mail naar de ledenadministratie. Dit dient echter wél te gebeuren vóór 1 juni of vóór 1 december van het lopende jaar. In verband met de NeVoBo contributies kan afmelding slechts twee maal per jaar plaatsvinden. Lidmaatschap kan alleen schriftelijk opgezegd worden bij:

Volleybalvereniging Zeewolde 
t.a.v. de ledenadministratie 
Postbus 124 
3890 AC Zeewolde
Of op het e-mailadres: 

 GroepsemailAchternaam en voornaam
LedenadministratieBerkel, Ria van
 

 

Contributie

De contributie met ingang van 01/01/2015 bedraagt per kwartaal: 

Cool Moves Volley (CMV) (6 tot 12 jaar) 1 x trainen/wk € 33,75
Cool Moves Volley (CMV) (6 tot 12 jaar) 2 x trainen/wk
Aspiranten(12 tot18 jaar) 1 x trainen/wk €47,65
Aspiranten(12 tot18 jaar) 2 x trainen/wk €58,15
Senioren(>18 jr) 1 x trainen/wk €69,00
Senioren(>18 jp) 2 x trainen/wk €82,50
Tijdelijk niet actief(geblesseerd/zwanger) €15,00
Recreanten met tenue €47,50
Recreanten zonder tenue € 41,50

De contributie wordt per kwartaal geïnd aan de hand van een machtiging voor automatische incasso.

Dit sluit aan bij de momenten om het lidmaatschap op te zeggen per 30 juni of 31 december. 
De incassomomenten zijn: 
28 januari (voor de periode jan-feb-mrt: eerste kwartaal)
28 april (voor de periode apr-mei-juni; tweede kwartaal)
28 juli (voor de periode  jul-aug-sept.; derde kwartaal)
28 oktober (voor de periode okt-nov-dec.; vierde kwartaal).

Facturen worden gedateerd op de 15e van de maand en geïncasseerd op de 28e van de maand. Bij onvoldoende saldo wordt u verzocht om uiterlijk de 28e van de betreffende maand de rekening zelf te voldoen.
Vermeld bij uw betaling het factuurnummer en maak het geld over naar IBAN NL 29 ABNA 0407 4364 13.

De contributie is opgebouwd uit verschillende elementen namelijk:
  • Clublidmaatschap
  • Afdracht aan Nevobo zowel per individu als per team 
  • De sportstimuleringsafdracht aan de Nevobo van € 2,50 p.p. per jaar
  • Huur van het verenigingstenue

Als niet wordt deelgenomen aan competitie wedstrijden geldt een korting op de contributie. Deze bedraagt voor aspirant-leden € 7,50 per kwartaal en voor senioren € 10,00 per kwartaal. Voor recreanten en mini’s (CMV) is er geen recht op reductie.


Als contributie betalen problematisch is

Voor ouders die problemen hebben met de verplichte contributie van hun kind(eren) biedt het Jeugd Cultuurfonds Gelderland wellicht uitkomst. In bijgaande brief kunt u de voorwaarden lezen die worden gesteld aan een aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten van maximaal € 425,=/jaar

 


Ogenblik a.u.b. ...